Повний словник готської мови

У 2020 році планується випуск першого повного готського словника, що буде включати як літературні (біблійні) слова, так і реконструкції, неологізми, наявні на даний момент. Крім того, у подальшому, слова будуть випускатися тематичними блоками, а потім додаватися в словник, тим самим поповнюючи лексику готської мови.

   Чи буде готська мова готською якщо у ній багато нових слів? Безсумнівно, адже ми використовуємо лише ті методи реконструкції та утворення нових слів, якими користувалися самі готи, наприклад, при перекладі Біблії.

 

   Ми не вигадуємо нові корені для утворення слів, а використовуємо лише словотвір, суфіксацію, префіксацію, перетворення одних частин мови в інші, але тільки у крайньому випадку вдаємося до використання коренів з прагерманської, що мали місце в готській на певному етапі її розвитку, проте з якоїсь причини до нас не дійшли.

 

   Також бувають випадки, коли ми використовуємо кальки з грецької, латині і все це у відповідності з граматичними особливостями готської мови. Таким чином нові слова - це лише проекція природного розвитку мови, що виключає велику кількість запозичень, як і в багатьох сучасних мовах. Прикладом для нас є ісландська, що протягом ось уже 1000 років зберігає свій лексичний запас, використовуючи лише істинно германські основи.

© 2020 Gutawigs